logo-adrijo-page-remember-project

ADRIJO je riječ nastala spajanjem talijanske riječi ADRIATICO i hrvatske riječi JADRANSKO. Opisuje more, Jadran, koje sjedinjuje dva kulturna identiteta i dvije obale. Na prostoru Jadrana nalazi se jedno nadnacionalno jadransko stanovništvo koje okuplja narode, nacije, jezike, kulture i znanja.

ADRIJO je naziv koji su partneri na projektu REMEMBER dali Kulturnoj mreži jadranskih luka, osnovanoj radi očuvanja i promicanja zajedničke kulturne i pomorske baštine, baštine spomenika te materijalnih i nematerijalnih vještina 8 talijanskih i hrvatskih luka – Ancone, Ravene, Venecije, Trsta, Rijeke, Zadra, Splita i Dubrovnika – putem interaktivnog digitalnog portala.

S ADRIJOM, partneri na projektu REMEMBER pokrenuli su proces ponovnog otkrivanja i oživljavanja povijesnih, kulturnih i političkih veza koje spajaju luke, gradove i teritorije, kao i tradicija vezanih uz more, lokalnu kulturu, društvo i gospodarstvo, a koje su pokretač razvoja i inovacija.

interreg-italy-croatia-remember-page

Projekt “REMEMBER – Osvježavanje sjećanja na Jadranske luke. Pomorska kultura za poticanje uravnoteženog teritorijalnog rasta” financira se u sklopu Prioritetne osi 3 „Okoliš i kulturna baština”, programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska namijenjene očuvanju i poboljšanju materijalnog i nematerijalnog povijesnog nasljeđa 8 talijanskih i hrvatskih jadranskih luka koje dio su mreže – Ancona, Venecija, Trst, Ravenna, Rijeka, Zadar, Dubrovnik i Split.

Svrha REMEMBER projekta je promicanje novih oblika održivog turizma povezanog s lokalnom kulturnom baštinom kako bi se potaklo gospodarstvo i stvorila radna mjesta kreiranjem tura i itinerara, te korištenjem virtualnih i digitalnih tehnologija, sve kako bi se unaprijedila atraktivnosti lokalnih gospodarstava.

Zahvaljujući mreži ADRIJO, 10 projektnih partnera moći će dijeliti kulturni, digitalni i virtualizirani sadržaj te promicati svijesti o privlačnosti jadranske kulturne baštine. Projekt koji traje 42 mjeseca (siječanj 2019. – lipanj 2022.) koordinira Lučka uprava srednjeg Jadrana u Anconi.

Projektni partneri