Multimedia

Pretražite medije projekta, odabirom vrste sadržaja:
U LUCI SUSRET ANTIKE I SUVREMENOG: FONTANA DVA SUNCA NA KAVEU SV. FRANJE U LUCI ANCONA
Ancona - Baština, Gradski Spomenic
TEHNIČKO-NAUTIČKE USLUGE
Ancona - Tradicija i Kultura, Ljudi
Ribolov u laguni
Venecija - Tradicija i Kultura, Znanja
PORTELLE
Ancona - Baština, Gradski Spomenic
JARBOL ZA JEDRILCU BEECHDALE
Trst - Tradicija i Kultura, Mitovi
TRST “GLAVNI GRAD KAVE”
Trst - Tradicija i Kultura, Stil Života
TRŠĆANSKO UDRUŽENJE KAVE
Trst - Tradicija i Kultura, Stil Života
MUZEJ ŽIDOVSKE ZAJEDNICE U TRSTU “CARLO I VERA WAGNER”
Trst - Priče, Odnosi
TRŠTANSKA SINAGOGA
Trst - Priče, Odnosi
MUZEJ RIBARSTVA TRŠČANSKOG PRIMORJA
Trst - Tradicija i Kultura, Ljudi
ZELENI MUZEJ – PARK DVORCA MIRAMARE
Trst - Baština, Gradski Spomenic
DVORAC “MIRAMARE”
Trst - Baština, Gradski Spomenic
ZAJEDNICA TRŠĆANSKIH SRBA
Trst - Priče, Odnosi
ULIČNA UMJETNOST
Ancona - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
MARINA DORICA
Ancona - Baština, Pomorska Kultura
KAPETANOVA KUĆA
Ancona - Baština, Gradski Spomenic
POGLED NA MORE
Ancona - Baština, Gradski Spomenic
NIJE DOBRO, VRLO JE UKUSNO!
Ancona - Tradicija i Kultura, Stil Života
SOBA U MORU OKRUŽENA TETRAPODIMA
Ancona - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
ČETVRT ARCHI
Ancona - Priče, Odnosi
Brusnik otok
Split - Baština, Pomorska Kultura
OBALA LUKE
Ancona - Baština, Lučki Krajobrazi
Brod na škrinji Sv. Šimuna
Zadar - Tradicija i Kultura, Znanja
Povijest tradicionalnog ribolova pučinskih otoka Jadrana mrežama vojgama
Split - Priče, Odnosi
MOLE VANVITELLIANA
Ancona - Baština, Gradski Spomenic
LA MOLE VANVITELLIANA
Ancona - Baština, Gradski Spomenic
ELEKTRIČNA PODSTANICA U STAROJ LUCI TRST
Trst - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
MU.CA. – MUZEJ POSVEČEN BRODOGRADNJI
Trst - Tradicija i Kultura, Znanja
POVIJEST LUKE MONFALCONE
Trst - Priče, Rute i Karte
SVJETIONIK POBJEDE
Trst - Baština, Gradski Spomenic
PROMJENJIVI PEJZAŽ
Ancona - Baština, Lučki Krajobrazi
CRKVE U LUCI
Ancona - Baština, Lučki Krajobrazi
RIBARNICA MANDRACHIO
Ancona - Tradicija i Kultura, Znanja
PUTOVANJE IZMEĐU DVIJE OBALE
Ancona - Baština, Lučki Krajobrazi
ARSENAL
Ancona - Priče, Ekonomja
GRADSKA LUKA
Ancona - Priče, Odnosi
LUKA ANCONA
Ancona - Priče, Odnosi
Venezia Heritage Tower, industrijska luka iz 20. stoljeća
Venecija - Baština, Lučki Krajobrazi
Muzej južne lagune u ribarskoj luci Chioggia
Venecija - Tradicija i Kultura, Znanja
Plovidba u laguni: admirali, peljari i tegljači
Venecija - Tradicija i Kultura, Znanja
Venecijanska industrija početkom 20. stoljeća: Molino Stucky
Venecija - Priče, Ekonomja
TRAJANOV SLAVOLUK
Ancona - Baština, Gradski Spomenic
Obrti u vrijeme Serenissime: Arsenal
Venecija - Tradicija i Kultura, Znanja
Fondaci: trgovinski mehanizmi Serenissime
Venecija - Baština, Pomorska Kultura
Carinarnica Dogana da Mar
Venecija - Priče, Rute i Karte
Arsenal, „dom industrije“
Venecija - Baština, Pomorska Kultura
ISTOČNO-GRČKA ZAJEDNICA
Trst - Priče, Odnosi
KONTEJNERSKI PEJZAŽ
Ancona - Priče, Rute i Karte
MOLO AUDACE
Trst - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
MUZEJ ISTOČNE GRČKE ZAJEDNICE
Trst - Priče, Odnosi
Područje Santa Marte i San Basilija, luka iz 19. stoljeća
Venecija - Priče, Rute i Karte
HIDRODINAMIČKA CENTALA U STAROJ LUCI
Trst - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
Zadarska luka kroz povijest
Zadar - Baština, Lučki Krajobrazi
DOPRINOS HRVATSKIH RIBARA SVJETSKOM RIBARSTVU
Split - Tradicija i Kultura, Ljudi
Diomedova Rota
Split - Priče, Rute i Karte
Ribolov
Split - Baština, Pomorska Kultura
ZARON U POVIJEST STAROG LUKOBRANA
Trst - Baština, Pomorska Kultura
AUDAX “AUDACES FORTUNA IUVAT”
Trst - Baština, Pomorska Kultura
LLOYDOV TORANJ
Trst - Baština, Lučki Krajobrazi
POVJEST TRŠĆANSKE LUKE
Trst - Priče, Ekonomja
JOSEF RESSEL
Trst - Tradicija i Kultura, Ljudi
LUČKE VJEŠTINE I ZANATI
Trst - Tradicija i Kultura, Ljudi
Marjan
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
URSUS
Trst - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
Pazar
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Strossmayerov perivoj
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Marmontova ulica
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Peškarija
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Matejuška
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Riva
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Voćni trg
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Pjaca
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Prokurative
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Podrumi
Split - Baština, Gradski Spomenic
Vestibul
Split - Baština, Gradski Spomenic
Željezna vrata
Split - Baština, Gradski Spomenic
Srebrena vrata
Split - Baština, Gradski Spomenic
Zlatna vrata
Split - Baština, Gradski Spomenic
Peristil
Split - Baština, Gradski Spomenic
Katedrala Sv. Duje
Split - Baština, Gradski Spomenic
Split – Povijest luke
Split - Baština, Lučki Krajobrazi
Condura Croatica
Zadar - Baština, Pomorska Kultura
Dobrodošli u virtualni muzej Rijeka
Rijeka - Baština, Gradski Spomenic
Dobrodošli u Rijeku
Rijeka - Baština, Gradski Spomenic
Opisi i umjetnički prikazi luke
Zadar - Tradicija i Kultura, Znanja
Luka Gaženica
Zadar - Priče, Ekonomja
Barkajoli
Zadar - Tradicija i Kultura, Ljudi
Izvoz stoke u uvali Vruljica
Zadar - Priče, Ekonomja
Hidroavion
Zadar - Priče, Odnosi
Serilija Liburnica
Zadar - Baština, Pomorska Kultura
Povezanost s drugim lukama
Zadar - Priče, Rute i Karte
Gradske fortifikacije u luci
Zadar - Baština, Lučki Krajobrazi
Brodogradnja
Dubrovnik - Tradicija i Kultura, Znanja
Kaše – valobran
Dubrovnik - Baština, Gradski Spomenic
Lovrijenac
Dubrovnik - Baština, Gradski Spomenic
Dubrovačka karaka
Dubrovnik - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
Kulturna baština povijesne luke Dubrovnik
Dubrovnik - Baština, Lučki Krajobrazi
Tvrđava sv. Ivana
Dubrovnik - Baština, Gradski Spomenic
Tvrđava Minčeta
Dubrovnik - Baština, Gradski Spomenic
Dubrovnačke zidine
Dubrovnik - Baština, Gradski Spomenic
Tvornica torpeda – izum koji je Rijeci donio svjetski ugled
Rijeka - Baština, Predmeti/Ikone/Dizajn
Riječka brodogradilišta – priča o brodograditeljskoj tradiciji u Rijeci
Rijeka - Baština, Pomorska Kultura
Svjetionik Mlaka – priča o “šetajućem” svjetioniku
Rijeka - Baština, Lučki Krajobrazi
Riječka luka – priča o ribolovnoj avanturi na plivarici
Rijeka - Priče, Ekonomja
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja – priča o valovima ljudskog kretanja
Rijeka - Priče, Odnosi
Kontejnerski terminal Brajdica – priča o trgovini i razvoju teretnog prometa
Rijeka - Priče, Rute i Karte
Riječka tržnica – priča o tradicionalnoj riječkoj kuhinji
Rijeka - Tradicija i Kultura, Stil Života
Svetište Majke Božje Trsatske – priča o svetištu zaštitnice i spasiteljice pomoraca
Rijeka - Tradicija i Kultura, Mitovi
Palača Šećerane – šećer dolazi na početku
Rijeka - Tradicija i Kultura, Znanja